Toonderwijs


 

Mijn naam is Ingrid Toneman. Vanaf 1999 in diverse rollen aan het werk in het onderwijs. Van onderwijsassistente NT2 en juf in de bovenbouw op de basisschool naar docent, coördinator Passend Onderwijs en schoolleider in het VO.
Vanaf 2021 ben ik naast mijn teamleiderschap in het onderwijs gestart met mijn praktijk Toonderwijs. Maatwerk, vanuit mijn ervaring zie ik dat hier steeds meer behoefte aan is. Op het gebied van leren- leren, cognitie en welzijn. Waar ligt de energie, het talent. Waar is een steuntje in de rug nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Korte en verbindende lijnen binnen en buiten de school.


Mijn doel: een passende en kansrijke plek in de maatschappij voor alle jongeren die aansluit bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.


Toonderwijs als spil in het geheel. Adviserend, begeleidend, als sparringpartner. In samenwerking met jongeren, ouders/ verzorgers, onderwijs en experts in en om de school. Vanuit het motto ‘leer mij het zelf te doen.’ Vanuit een veilige omgeving en vertrouwen. Leren leidinggeven aan jezelf in verbinding met anderen. Breed ontwikkelen en daarbij zelf in de regie.

 
Ingrid Toneman I MEd SEN
Onderwijs- en jeugddeskundige

www.toonderwijs.nl


 
 
 
E-mailen
Map